Fjellbor SDS MAX 34mm x 550

SDS MAX fjellbor 34mm 55cm

Diameter 34 mm

Lengde 550 mm

Boredybde 470 mm

Bor som er for salg i ordinære butikker er oftest beregnet på betong. De holder ikke så mange hull i fjell før de er utslitt.

Våre borer er laget for fjellboring. De har et annet hardmetall i spissen. Hardmetallet er også dypere, slik at det tåler en del sliping før det er utslitt. Slipes med Tyrolit spesialslipeskive for hardt metall

Hardmetall i betongbor er som oftest AG/AK 6 eller 8

Hardmetall i dette boret er yk20, noe som er unikt for fjellbor beregnet for medium og hardt fjell


OBS!

Slagkraft på borhammer 15 - 30 Joule!

Sjekk slagkraft på din maskin først. Noen maskiner har 5-12 joule i slagkraft, men da holder ikke borene lenge!

Husk at SDS MAX bor er for store borhammere, vanlige boremaskiner har SDS+ innfesting

I dårlig fjell kan det gå tregere med dette boret, i forhold til bor med 4 skjær.

Skal ikke kjøles i vann, veksle heller mellom 2-3 borer slik at de får kjølt seg ned mellom hver boring

kr 1 100,00